Första delen av vår utbyggnad tar form

Första delen av utbyggnaden för den nya blandarstationen börjar ta form, pannrummet är den första delen som väggarna håller på att monteras på just i detta nu. Marken runt pannrummet förbereds för fullt för resterande delar och plattan i gropen där ballasthissarna kommer hamna är nu gjuten och klar.

Nästa nyhet:
Väggarna blir fler på vår utbyggnad