Policy

Miljöpolicy

Dala Cement i Björbo AB ska bedriva en verksamhet där miljöhänsyn ska tas på alla nivåer.

Miljöarbetet ska bedrivas aktivt och framsynt med begränsning av miljöstörande utsläpp, hushållning med råvaror och energi samt främjande av återvinning och kretsloppstänkande.

Arbetsmiljöpolicy

På Dala Cement ska arbetsmiljöarbetet ingå som en integrerad och naturlig del i företagets dagliga verksamhet. Grundläggande är att förebygga ohälsa och skador p g a arbetet, men vid brister och problem ska dessa kunna åtgärdas så snabbt som möjligt. Nyanställda ska ges lämplig introduktion och arbetsmiljön ska beaktas vid inköp.

Kvalitetspolicy

Vårt mål är att hela vår verksamhet ska omfattas av ett kvalitetstänkande som tillgodoser kundens förväntningar på en bra slutprodukt. Våra produkter ska hålla en jämn och bra kvalitet som uppfyller ställda krav. Denna kvalitet ska säkerställas genom ett väl fungerande verksamhetssystem där kvalitet är en naturlig del av arbetet för alla medarbetare. Det är vår strävan att förankra detta kvalitetstänkande i företaget genom motiverade och engagerade medarbetare i alla led.

Persondataskyddspolicy