Hållbarhet

Mot klimatneutral betong – vår resa har börjat

 

Vi har nu tagit i bruk en ny toppmodern anläggning för betongproduktion. Detta är vår största investering någonsin och ska ge oss möjligheterna att skapa en hållbar och klimatanpassad produktion.  Betongen distribueras numera via eldriven conveyor till de olika gjutställena och ett återvinningssystem för vatten och ballast ser till att rest-material går tillbaka in i produktionen. Via klimatklivet har en ny panncentral ersatt tidigare fossil uppvärmning med lokalt producerad pellets. Under vårt första år har investeringarna minskat våra Co2-utsläpp i produktionen med 40%

 

Stora resurser läggs på att klimatanpassa och optimera våra betongrecept för att minska andelen cementråvara. Vi fasar ut naturgruset till förmån för bergkross från egen täkt i närområdet och ska ersätta fossila drivmedel i våra arbetsfordon. All el som förbrukas i verksamheten kommer från vattenkraft. Restbetong från gjutningar används i sidoprodukter i möjligaste mån, men vi har också möjlighet att krossa upp hårdnad betong och återföra som ballast.

 

 

 

Dala Cements Miljövarudeklarationer

EPD Balkong
EPD Daladekk
EPD Plattbärlag
EPD Sandwich vägg
EPD Massiv vägg 
EPD VI Vägg
EPD Bjälklag massiv

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen, läs mer om detta under produkter

 

 

Dala Cements hållbarhetsredovisning

Läs gärna vår hållbarhetsredovisning för 2020

Nedan kan du även läsa våra rapporter för tidigare år