Ett hållbart byggsystem

Vår metod för att skapa säkra, miljövänliga och lönsamma byggprojekt

Det vi kallar ett hållbart byggsystem är ett systematiserat arbetssätt som hela tiden strävar efter optimeringar i ekonomi, byggteknik, estetik och funktion. Med hållbart menar vi dels betongens egenskaper som ger robusta, långlivade byggnader, dels att vi bygger energieffektiva byggnader och till sist att vi vill skapa långsiktiga och hållbara relationer.

Prefab, ett sätt att bygga, ett sätt att tänka, ett sätt att leva.

Vi drivs av idén att effektivisera våra kunders byggprocesser. Av erfarenhet vet vi att vårt byggsystem med prefabricerade betongelement gör just detta.

Betong

Betongen i sig är ett oorganiskt material. Det kan inte mögla eller ruttna. Med vår metod bygger man snabbt täta välisolerade byggnader utan fuktproblem. Betong är brandsäkert och ljudisolerande. Systemet ger goda förutsättningar för att uppnå god ljudklassning.

Byggarbetsplatsen

På plats monteras de prefabricerade betongelementen snabbt och man får en arbetsmiljö som är skyddad mot väder och årstid. Betongelementens uttorkning har till stor del redan skett på fabrik så arbetet med kompletterande byggarbeten kan påbörjas tidigare och det ger en betydligt kortare byggtid. Elementen kan göras stora, vilket ger ett snabbt montage. Många av byggarbetsplatsens risker har eliminerats när tillverkningen sker i fabrik. Med mindre personal och byggmaterial att hantera blir det ordning och reda på arbetsplatsen. Även de ekonomiska riskerna minskar och ger ett säkrare och mer lönsamt projekt.

Att äga, att bo

Snabbare färdigbyggd betyder snabbare avkastning för byggherren. Som brukare kan man räkna med behaglig boendemiljö med en tät, välisolerad stomme. En tung stomme lagrar energi vilket ger mindre temperaturvariationer och lägre energiförbrukning. UBABs byggnader blir näst intill underhållsfria och billiga i drift.

Scrolla nedåt så får du förklaringen till hur och varför vårt byggsystem fungerar så bra. Steg för steg.

#1 Förprojektering

Början på ett lyckat projekt

Ett projekt startar med en idé. Under förprojekteringen utvecklar vi, tillsammans med vår kund, idén till ett projekt. Med stöd av tidigare projekterfarenheter, för vi en dialog kring byggnadens utformning för att säkerställa att vi på ett rationellt sätt kan gå alla parter till mötes: Byggherrens behov, arkitektens ambition och entreprenörens krav på effektiv produktion.

På det här viset skapar vi tillsammans en optimerad lösning som låter vår kund utnyttja betongelementens och UBABs fulla potential.

#2 Projektering

Rätt lösning är ofta en specialanpassad lösning

Nästa steg i vårt system är att, tillsammans med övriga parter, ta fram ritningar och en detaljerad beskrivning på vad som ska göras – och hur det ska göras. Exempelvis elementindelning, ytstruktur och ingjutningsdetaljer.

Hos oss finns alltid säljaren med hela vägen genom projektet som UBABs projektledare och leder, tillsammans med konstruktören, arbetet med att forma vår produkt i detalj.

I det här arbetet utgår vi gärna från vedertagna lösningar som vi sedan specialanpassar efter projektets egna unika förutsättningar. Erfarenhet från tusentals lyckade byggen har visat oss att det är den effektivaste vägen.

#3 Produktion

Rutinerad tillverkning med hög kvalitet och precision

UBAB har en flexibel produktion med ett brett produktutbud och med kapacitet för riktigt stora betongelement. Många moment, som annars tar tid att utföra på byggarbetsplatsen, är redan utförda på fabrik. Som exempel kan nämnas ingjutning av elinstallationer och avlopp, fönsterisättning och målade fasader.

Att gjuta ett betongelement är ett industriellt hantverk. Det kräver både teoretiskt kunnande och hantverksmässig känsla.

Vi jobbar alltid mot ständiga förbättringar och hittar hela tiden nya sätt att vässa organisationen ytterligare. För att ta vara på erfarenhet och medarbetarnas engagemang är företagets anställda indelade i förbättringsgrupper. Med kundens behov i tankarna jobbar vi ständigt mot förbättrad kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och produktutveckling.

#4 Logistik

Rätt leverans i rätt tid. Alltid.

Det finns enklare uppgifter än att leverera hundratals ton betongelement mitt i rusningstrafik. Ändå är det vår vardag då vi ofta måste leverera på bestämda tider för ett optimalt flöde på byggarbetsplatsen. Logistiken är helt enkelt en avgörande detalj för hela lönsamheten.

Återigen är vår lösning baserad på planering och rutin – hela vägen från projektering till montage. Flödet måste vara robust för att tåla omkastningar och förskjutningar i projekten. Vi sätter en stolthet i att vara flexibla. Vi anlitar utvalda samarbetspartners som vi av erfarenhet vet att vi kan lita på. Samtidigt jobbar vi aktivt för att hela tiden finslipa logistiken – för även när det fungerar bra är ändå vår övertygelse att allting alltid går att förbättra.

#5 Montage

Vårt sätt att montera: snabbt, säkert och effektivt

Flera av vårt byggsystems starkaste fördelar blir extra tydliga vid själva montaget. Det går snabbt. Byggelementen lyfts effektivt och säkert på plats av våra erfarna montörer. Vi tar ansvar hela vägen och kunden får en färdigrest stomme på mycket kort tid.

Betongelementen är till hög grad uttorkade redan vid leverans. Med fönster monterade på fabrik och med möjlighet att genast få på taket, kan övriga arbeten snabbt komma igång i en torr och skyddad miljö. Det är lätt att lyfta in övrigt byggnadsmaterial våning för våning eftersom inte byggnaden belamras med stämp. Med mindre personal, mindre byggnadsmaterial och färre moment är det lättare att hålla ordning och reda och skapa god säkerhet.

#6 Erfarenhetsmöte

Plattformen i vår strävan mot ständiga förbättringar

Vi vill alltid ha ett erfarenhetsmöte med våra kunder efter ett avslutat projekt. Här analyserar vi vad som varit bra – och vad som kan bli bättre. Men erfarenhetsmötet är mycket mer än bara ett möte för positiv och negativ feedback. Det är ett strukturerat tillvägagångssätt för oss och våra kunder att ta tillvara och implementera erfarenheter till nästa byggprojekt. Vår övertygelse är att det lönar sig med långsiktighet i relationer och återkommande samarbeten.

Vi ser erfarenhetsmötet som en viktig förbättringsplattform, att vi tar tillvara dyrbar erfarenhet både för att vi själva och för att våra kunder ska kunna nå ännu effektivare byggprocesser i framtiden. Vi brinner för att minimera slöserier och för att fortsätta att stärka och utveckla ett redan hållbart byggsystem.