Östra Gränstorp

Projekt Östra Gränstorp är belägget i Trelleborg, Skåne. Dala Cement har levererat massiva innerväggar, bjälklag i form av vårt Daladekk samt balkonger och loftgångar till projektet.

Fakta

  • Ort: Trelleborg
  • Beställare: PB Bygg AB
  • Vår produkt: massiva innerväggar, balkonger, loftgångar, daladekk