Fjällviolen

Projekt Fjällviolen är ett projekt beläget i kläppen, Dalarna.
Dala Cement har levererat bjälklag i form av Daladekk samt massiva sockelelement till projektet.

Fakta

  • Ort: Kläppen
  • Beställare: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB
  • Vår produkt: Daladekk, sockelelement