Aspeboda skola

Projekt Aspeboda Skola är beläget i Falun, Dalarna.
Dala Cement har tillverkat ytterväggar i form av concellväggar och sandwichväggar, massiva innerväggar, balkonger, samt bjälklag i form av Daladekk och Plattbärlag till projektet.

Fakta

  • Ort: Falun
  • Beställare: Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB
  • Våra produkter: Concellvägg, Sandwichvägg, Massiv innervägg, Balkong, Plattbärlag, Daladekk