Sandwich vägg

Sandwichvägg och väggsockel. Består av två betongskikt med mellanliggande isolering. Det yttre skiktet ger ett starkt skydd samtidigt som stora variationer i färg och struktur är möjliga. Det inre skiktet dimensioneras för att bära upp byggnaden. Isoleringen består av cellplast av valfri kvalitet och tjocklek för att uppnå önskade energikrav.