Sandwich vägg

Sandwichvägg och väggsockel. Består av två betongskikt med mellanliggande isolering. Det yttre skiktet ger ett starkt skydd samtidigt som stora variationer i färg och struktur är möjliga. Det inre skiktet dimensioneras för att bära upp byggnaden. Isoleringen består av cellplast av valfri kvalitet och tjocklek för att uppnå önskade energikrav.

Rekommenderad

Byggvarubedömningen har gjort bedömningen. Mer information om bedömningen finns på Byggvarubedömningens hemsida.