Plattbärlag

Plattbärlaget är ett bjälklag med en 50 millimeter tjock betongskiva med ingjutna armeringsstegar. Dessa har en bärande funktion fram till dess att plattbärlaget är pågjutet till ett färdigt bjälklag. Plattbärlagets undersida är gjutet mot stålform vilket ger släta ytor som kräver minimal efterbehandling. Översidan är krattad för god vidhäftning mot pågjutning.

Rekommenderad

Byggvarubedömningen har gjort bedömningen. Mer information om bedömningen finns på Byggvarubedömningens hemsida.