Balkong/Loftgång

Våra balkonger tillverkas efter kundens önskemål. Elementens utformning varierar därför efter objekt. Utföres upplagda, inspända eller med dragstag.

Accepteras

Byggvarubedömningen har gjort bedömningen. Mer information om bedömningen finns på Byggvarubedömningens hemsida.