SANDWICH

SANDWICH YTTERVÄGG/GRUNDVÄGG/SOCKEL

Isolerat väggelement med betong både in- och ut-vändigt.

 

Väggelementen kan tillverkas i storlek upp till 8x3,80 m.