MASSIV BETONGVÄGG

MASSIV BETONGVÄGG
Massiv betong, används som både inner- och yttervägg.
Exempel vid lägenhetsskiljande väggar och hisschakt. En sida gjuten mot stålform, motstående sida avdragen alternativt stålslipad eller rollad.

Standard tjocklek 150/200mm, övriga tjocklekar projektanpassas.
 

Elementen kan tillverkas i storlekar upp till 8 x 3,80 m.