DALADEKK

DALADEKK BJÄLKLAGSELEMENT

Ger mycket god lägenhetsavskiljning i kombination med rätt utformat undertak/övergolv.  

 

Elementen kan tillverkas i storlekar upp till 2,4 x 8 m och kan användas till såväl betong- som stål- och trästommar.

 

DALADEKK är ett betongbjälklag med slät översida och undersida med öppen konstruktion som har gott utrymme för installationer.

 

DALADEKK monteras stämpfritt och ger en god ljudisolering i kombination med flytande övergolv och rätt utformat undertak. Därför är DALADEKK också lämpligt som lägenhetsavskiljande bjälklag. Bjälklaget klarar ljudklass B och vid utförda fältmätningar kan belastas med material (logistikvänligt) ljudklass A.

 

DALADEKK kan användas till såväl betong- som stål- och trästommar och elementen skräddarsys för varje enskilt objekt.

Vi ombesörjer också leverans och montage av elementen genom duktiga samarbetspartners som specialiserat sig på våra produkter.

FÖRDELAR DALADEKK

Åsikter från byggare - villamonterat på ca 3 timmar plus lite skarvgjutning.

Fördelarna med daladekk:

 • Vädertåliga.
 • I stort sett torrrt byggande.
 • Lätt att dra upp elrör i undertaket.
 • Bra ljudklass, normalt klass B, i flera klass A i fälmatning.
 • Lätt att förflytta sig över ytan, god säkerhet.
 • Kan belastas med gipspaket vid stommontage.
 • Övergolvet lägges efter väggskivor monteras=minimal omflyttning av material.
 • Liknande byggplatslogistik som vid platta på mark.
 • Möjlighet att dra vvs-installationer i två riktningar vid upplagen. 
 • Möfligheten att bygga in dolda balkar upp till HEB220.
 • Ej sviktkänsliga golv. 
 • Snygga undertak av gips. 
 • Positivt med en 80mm betongskiva uppåt vid lågenergihus (lagring av överskottsvärme)
 • Betydligt längre spännvidder än normala träbjälklag.
 • Mindre uttorkningstid än platsgjutet bjälklag.
 • Lätt att undvika ingjutna installationer, framtida rörbyten är möjligt. 
 • Bra underlag för klinker i badrum. 
 • Kan få duschrutan 900*900 försänkt 12 mm, för att platsspackla fallet. 

Det behöver normalt göras en betongslipning över skarvar. Ett bra underarbete och montage minskar avjämningsbehovet. För säkerhets skull bör det påräknas en tunn avjämningsmassa. Det är dock betydligt mindre avjämningsbehov än håldäck. Är allt utfört med minimala toleranser kan det fungera med handspackel & betongslipning.

Tips: Är det projekterat för golvvärme, finns det möjlighet att förlägga värmerören i avjämningsmassa, eller övergjutning.