BALKONGER

BALKONGER
Av massiv betong avsedda för inspänning, alternativt hängda eller lagda på upplag.