PRODUKTER

VÅRA PRODUKTER

Våra produkter är utvecklade för att kunna anpassas till olika byggsystem och skräddarsys för varje objekt. Genom välplanerade just-in-time leveranser behövs inget extra lagringsutrymme på byggplatsen. Med öppna byggsystem kan varje UE arbeta mer oberoende av andra, till förmån för ett effektivare byggande.

Klicka på bilderna för att läsa mer.

 

SANDWISH

MASSIV BETONGVÄGG

YTSTRUKTURER

DALADEKK

CONCELL

BALKONGER