DALA CEMENT

  

I hjärtat av Dalarna hittar vi Björbo och Dala Cement. Här har naturen rikligt försett oss med det finaste ballastmaterial, en av de viktigaste råvarorna i betong.

På Dala Cement har vi lång erfarenhet av betongvaror. Fabriken har anor ändå från 1940- talet där produktutbudet ändrats under tidens gång. Idag sker produktion av prefabricerade betongelement för i huvudsak väggar, bjälklag, grunder och balkonger. 
Vår personal förenar mångårigt hantverkskunnande med modernaste teknik.

FLEXIBILITET
Hus byggda av prefabricerade betongelement behöver inte vara varken fula eller tråkiga.

Dala Cements byggsystem erbjuder en stor frihet i konstruktion och design. Våra produkter skräddarsys för varje enskilt objekt och kan lätt anpassas till olika byggsystem.

KVALITET
Tillverkningen av våra betongelement sker inomhus under ideala förhållanden och gjuts mot fogfria formar. Därmed skapas en ytfinish som inte kan uppnås vid platsbyggnation. Vår fabrik är certifierad av Nordcert med nr W03 och vi har därmed rätt att kontrollmärka våra produkter.

MILJÖ
Genom en väl fungerande tillverkningsprocess kan resurser utnyttjas effektivt, spill tillvaratas och återvinnas. Hög färdigställandegrad vid leverans minskar avfallet på byggarbetsplatsen. Användandet av beprövade material med kända beståndsdelar och känd miljöpåverkan bidrar till en sundare (boende-) miljö. Med torrt montage undviks långa uttorkningstider och fuktproblem. Betongen har i sig lång livslängd och kan så småningom krossas ner till ballast för att återanvändas till vägar och i ny betong. Men naturligtvis bör prefab-elementen återanvändas som element i första hand.